Lietuvos Psichoterapijos Draugija buvo įsteigta 1991 metais. Šios draugijos uždavinys – vienyti visus psichoterapeutus, kurie yra susirūpinę savo profesijos statusu. Nepriklausomai nuo teorinės orientacijos, nuo gydomos populiacijos, ši draugija buvo skirta visų psichoterapija užsiimančių profesionalų apjungimui; maža to, ta organizacija taip pat siekė apjungti ir besimokančius psichoterapijos įvairiose mokyklose.

1991 metais Lietuvoje jau buvo įsisteigusios kelios šakinės asociacijos psichoterapijos srityje: veikė Lietuvos Grupinės Psichoterapijos Asociacija, Lietuvos Hipnozės Asociacija, Lietuvos Humanistinės Psichologijos Asociacija, kuri vienijo būtent psichoterapeutus, o ne psichologus. Tačiau vienos skėtinės organizacijos, jungiančios įvairių krypčių psichoterapeutus, tuo metu Lietuvoje dar nebuvo. Nors tokios organizacijos idėja apskritai egzistavo, visgi trūko žmonių su energija ir pasišventimu šiai idėjai įgyvendinti.

Nuo 1992 metų Lietuvos Psichoterapijos Draugija tapo organizacinė Europos Psichoterapijos Asociacijos narė. O nuo 1994 metų – akredituojanti nacionalinė organizacija. Tai reiškė, kad ji gavo teisę rekomenduoti žmones ir institucijas Europos Psichoterapijos Asociacijai, kuri individams išduoda Europos Psichoterapeuto sertifikatą, t.y. pažymėjimą, patvirtinantį žmogaus praktinę kvalifikaciją ir taip pat akredituoja psichoterapijos mokančias institucijas, santrauka anglų kalba EAPTI (European Acredited Psychotherapy Training Institution), tai yra psichoterapijos mokymo organizacijos, akredituotos Europoje ir šitoms organizacijoms suteikiama teisė savo absolventams po pilno to akredituoto kurso baigimo išduoti Europos psichoterapeuto sertifikatus iš karto, tai yra nereikalinga visa papildoma procedūra praeiti šito kandidato patikrinimą Europos Psichoterapijos Asociacijos atitinkamuose komitetuose. Reikia pasakyti, kad šita organizacija – Lietuvos Psichoterapijos Draugija – išgyveno per savo istoriją įvairius pakilimus ir nusileidimus, todėl, kad lūkesčiai ir kažkokie tai veikimo pavidalai nebuvo labai aiškūs ir nebuvo visiškai galbūt atitinkantys narių lūkesčius, todėl kad kai kurie tikėjosi, kad tai bus kažkokia tai mokymo organizacija, kai kurie nariai tikėjosi, kad jinai daugiau užsiiminės kažkokiu tai reiškia organizavimu arba spaudos arba konferencijų, ir iš tikrųjų labai mažai kam tuo metu (nuo 1991 metų) buvo akivaizdu, kiek svarbu yra pačios psichoterapijos kaip profesijos, jungiančios labai jau įvairių mokyklų atstovus, įteisinimas Lietuvoje. Ir to įteisinimo ligi šiol deja taip ir nepavyko pasiekti ir, kas yra, turbūt, liūdniausia, to nepavyko pasiekti netgi suorganizavus specialią konferenciją Seime, kurią padarė Lietuvos Psichoterapijos Draugija prieš gerus dešimtį metų. Į ją atvažiavo Europos Psichoterapijos Asociacijos pagrindinis kūrėjas ir įsteigėjas – profesorius Alfredas Pritzas iš Vienos. Ir iš tikrųjų ten buvo kalbama su įvairių psichoterapinių organizacijų atstovais ir su politikais apie tai, kad tai yra profesija. Deja, pajudėt iš vietos pasirodė žymiai sunkiau negu tikėjomės daugelis iš pat pradžių. Ir šitas procesas – bandymas įteisinti psichoterapiją kaip profesiją – vyksta ligi šiol. Ir dabartiniu metu egzistuoja psichoterapijos įstatymo kūrimo darbinė grupė, kuri buvo jau gerus trejus metus veikianti, tačiau jos veikloj taip pat buvo visokiausių pakilimų ir nuopuolių ir Lietuvos Psichoterapijos draugija iš tikrųjų vis dėlto iki šiol išliko pagrindine jungiančia grandimi visus Lietuvos psichoterapeutus su europiniu kontekstu. Ir šita jungiančioji jos funkcija pasireiškia įvairiais aspektais, pirmiausia tai be jokios abejonės individų, norinčių turėti Europos Psichoterapeuto sertifikatą patikrinimu ir rekomendavimu tą sertifikatą jiems suteikti. Lietuvoje šiuo metu yra daugiau negu 10 žmonių jau turinčių šitą europinį sertifikatą. Kitas turbūt ne taip reguliarus, bet labai svarbus turbūt darbas buvo organizavimas tam tikrų renginių, visų pirma tai 2005 metais įvykęs Europos Psichoterapijos Kongresas, kurio vyksmas tikrai buvo gan svarbus įvykis mūsų psichoterapinėje padangėje ir jame dalyvavo apie 400 delegatų ir iš tikrųjų buvo labai įvairių ir įdomių pranešimų ir ten turėjo progos pasireikšti ir daug mūsų Lietuvos kolegų. Ir kitas panašus, bet šiek tiek specifiškesnis renginys įvykęs 2014 metais Vilniuje 2014 spalio 13 dieną, tai yra tarptautinė konferencija, skirta visų pirma praktikų ir mokslininkų susišnekėjimui pagerinti. Kitas svarbus dalykas, tai, kad įvairios profesionalų grupės kviečia mūsų Lietuvos Psichoterapijos Draugijos specialistus vesti seminarus, mokymus ir jie vyksta praktiškai reguliariai. Reikia turbūt pastebėti, kad ypatingai aktyvūs šitoje sferoje yra pamario kolegos ir iš tiesų Klaipėdoje šitie seminarai vyksta mažiausiai 2-3 kartus per metus, kuriuose kartu su Vilniaus Universitetu, bendradarbiauja ir Lietuvos Psichoterapijos Draugija. Kai kabam apie istoriją, reiktų, turbūt, pažymėti, kad ir jos metu narių skaičius draugijoje tikrai kito. Buvo tokių periodų, kai ji turėjo virš 100 narių, dabartiniu metu joje yra kiek daugiau nei 30 žmonių. Bet, turbūt, reiktų pažymėt, kad svarbu yra kokybė ir kad žmonės patys suvoktų, ką jie nori ir gali įdėti į tą Psichoterapijos Draugijos veiklą, o ką mes paskui turėsim kaip rezultatą, tikrai priklauso nuo mūsų bendrų pastangų.